Home

Nieuwe antiwitwaswetgeving (article in Dutch)

De nieuwe antiwitwaswet is in werking getreden op 18 september 2017 en vraagt van u als tussenpersoon bijzondere inspanningen in het kader van de internationale strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. Om u hierbij te helpen heeft Lige Advocaten voor BZB-Fedafin een model van interne procedures en een handleiding uitgewerkt.

Lees hier het volledige artikel.

More by author(s)   Follow us at LinkedIn More on subject(s)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte