Home

Release Ondernemingsrecht geannoteerd 2019

Het nieuwe geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht, dat de opvolger is van het geannoteerd wetboek Handels- en Economisch recht is nu beschikbaar. Het kwam tot stand n.a.v. de diverse grondige hervormingen in het kader van het economisch recht van de afgelopen jaren. Het betreft o.a.:

  • de hervorming van het insolventierecht via de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht (BS 11.IX.2017)
  • de hervorming van het ondernemingsrecht via de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27.IV.2018, ed. 2)

Philippe Termote schreef mee aan dit wetboek . Het is verkrijgbaar bij Die Keure.

More by author(s)   Follow us at LinkedIn More on subject(s)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte