Home

Ambtenaren- en tuchtrecht

Ambtenarenrecht – advies inzake regelgeving omtrent de rechtspositie van ambtenaren (statutair / contractueel), benoemingen, bevorderingen, functionering, tuchtprocedures, ordemaatregelen, …

Tuchtprocedures – begeleiding in het kader van tuchtprocedures in diverse beroepsgroepen (o.a. ambtenaren, gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, politieambtenaren…)

Blijf op de hoogte