Home

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Agio begeleidt werkgevers en werknemers in de private en publieke sector in alle facetten van de tewerkstelling. Wij zijn ervaren in alle deelaspecten van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Niet elke advocaat is geschikt om u te adviseren in deze materies. Wij wel.

Verschillende sectoren kennen een eigen reglementering en specificiteit in het arbeidsrecht dat zich op dat vlak onderscheidt van andere rechtstakken. Door onze jarenlange expertise en doorgedreven specialisatie in arbeidsrecht, zijn wij vertrouwd met alle aspecten hiervan en met de eigenheden van uiteenlopende domeinen zoals de bouw, transport en logistiek, chemie, banken en verzekeringen, gezondheidsdiensten, industrie en de haven, ...

Tijdig advies inwinnen is cruciaal om problemen te vermijden in het arbeidsrecht. Vanuit onze ervaring weten wij waar de gevoeligheden liggen en wijzen wij u op risico's als werkgever of werknemer, in elke situatie en op elk moment van de arbeidsrelatie.

Contacteer ons nu voor:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsreglementen
 • Ontslagprocedures
 • Collectief ontslag en gerechtelijke reorganisaties
 • Schijnzelfstandigheid
 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Pensioenen
 • Sociaal strafrecht en sociale inspectie
 • Individuele of collectieve geschillen
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling
 • Welzijn op het werk, arbeidsongevallen en ziekte

Blijf op de hoogte