Home

Familiaal vermogensrecht

Zoals elke ondernemer u zal vertellen, is het van cruciaal belang dat uw privépatrimonium wordt beschermd. Daarom zijn we er ook voor u in geval van juridische vragen rond uw privéleven. Onze familiepraktijk richt zich op geschilvoering in verband met familievermogen, waaronder vermogensbescherming tegen derden. Daarnaast zet ons kantoor ook familiale vermogensstructuren op. Wat betreft fiscale motieven laten we ons bijstaan door externe specialisten in vermogens- en successieplanning. Zo worden al uw vragen centraal behandeld.

Financiële Afspraken binnen de Familiale Sfeer - We kennen de ondernemingskant van onze cliënten door en door. En wanneer u een relatie aangaat, dan adviseren wij u over uw financiële afspraken. Uw huwelijkscontract is in wezen een aandeelhoudersovereenkomst uit de privésfeer. We adviseren u ook wanneer het gaat om nalatenschappen, testamenten en schenkingen. Samen zoeken wij naar de beste manier om de continuïteit van uw familiebedrijf te waarborgen.

Conflicten in Familiale Sfeer - Gaat het mis na een echtscheiding of het overlijden van een familielid, dan voeren we geschillen met bijzondere aandacht voor de financiële gevolgen van de vereffening-verdeling van echtelijke eigendommen en nalatenschappen, onderhoudsgelden en meer. Wij voeren vanzelfsprekend ook de zuiver familiale conflicten, zoals conflicten rond afstamming en verblijf van kinderen.

Interdisciplinaire Werkwijze - Voor die gevallen waarin ondernemingsrecht en familierecht met elkaar verstrengeld zijn, werken wij interdisciplinair samen met andere specialisten van ons kantoor. Specialisten worden betrokken op maat van uw situatie en afhankelijk van de betrokken activa. We zijn vertrouwd met huwvermogens of erfenissen met onroerend goed, auteursrechten, literaire en artistieke eigendom, aandelen, bitcoins en meer.

Bescherming Activa - Als uw partner in financiële moeilijkheden komt met schuldeisers, zullen wij niet alleen uw partner ondersteunen, maar ook het vermogen van uw familieleden beschermen. Wanneer partners professioneel samenwerken in een vennootschap, redigeren we de aandeelhoudersovereenkomst. Mocht er iets fout gaan dan zorgen we ervoor dat we het geschil binnen de vennootschap oplossen.

Gezinshereniging - Werd u verliefd onder de Argentijnse zon en wenst u uw ware liefde naar België te brengen, dan begeleiden wij de immigratie van uw partner naar België. Wij adviseren ook in de omgekeerde richting en laten ons voor de fiscale gevolgen van die immigratie bijstaan door onze fiscale specialisten.

Contacteer ons nu voor:

  • Advies over huwelijksregime en financiële afspraken
  • Procedures na scheiding en overlijden (o.a. vereffening-verdeling)
  • Relatievermogensrecht
  • Vermogensbescherming in geval van insolventie van de partner
  • Familiale vennootschapsgeschillen
  • Migratie op basis van relatie (gezinshereniging)
  • Artistieke en literaire eigendom in het familievermogen

Blijf op de hoogte