Home

Ondernemings- en milieustrafrecht

Ondernemingsstrafrecht

Ook in de ondernemingssfeer kunnen strafbare feiten als fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, laattijdige aangifte van het faillissement, misbruik van vertrouwen, e.d. worden gepleegd.

Het is van belang dat u een expert onder de arm neemt die zowel het ondernemingsrecht, het strafrecht als het ondernemingsstrafrecht beheerst. Bij Agio bent u in goede handen. Onze advocaten hebben inzichten in al deze materies. Zij zullen u dan ook met raad en daad bijstaan wanneer u van dergelijke misdrijven wordt beticht of wanneer u stelt slachtoffer te zijn van dergelijke misdrijven.


Milieustrafrecht

Een particulier, onderneming of organisatie kan worden geconfronteerd met gevallen van milieuvervuiling of milieuschade. Mogelijk lijdt u zelf schade door een milieurechtelijke inbreuk die werd begaan door een andere partij. Agio staat u bij in alle zaken die verband houden met inbreuken tegen het milieurecht.

Blijf op de hoogte