Home

Procedurerecht

Enkele van onze kantoorgenoten zijn academisch actief in het burgerlijk procesrecht. Zij voeren geschillen en verstrekken adviezen rond burgerlijk procedurerecht aan Agio cliënten en aan andere juridische beroepsbeoefenaars. Een groot deel van de dossiers hebben betrekking op formalistische terreinen zoals de gedwongen uitvoering. Het team is in het bijzonder op de hoogte van de basisregels en deontologie van de diverse juridische actoren als advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, bewindvoerders, rechters, etc. en komen vaak tussen in verband met vragen over hun aansprakelijkheid.

Contacteer ons nu voor:

 • Burgerlijke procedure
 • Deskundigenonderzoek
 • Bevoegdheid
 • Gedwongen uitvoering (beslag, dwangsom,…)
 • Aansprakelijkheid van gerechtelijke actoren zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen,…
 • Procedures ten gronde
 • Kort geding 
 • Stakingsvorderingen
 • Procedures op eenzijdig verzoekschrift
 • Voorlopige maatregelen en deskundigenonderzoek
 • Beslagprocedures
 • Procedures met het oog op de tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspraken
 • Arbitrale procedures
 • De vernietiging van arbitrale uitspraken en jurisdictie- en wetsconflicten

Bekijk onze publicaties over dit onderwerp.

Blijf op de hoogte