Home

Vastgoed

Het Belgische en internationale bouwrecht is een bijzonder gespecialiseerde materie – van de beslissing om een site te ontwikkelen, tot de afhandeling van aansprakelijkheden tien jaar na de oplevering. We zijn uw partner op elk ogenblik van dat proces, ook wat vastgoedtransacties,  publiek en bestuursrecht betreft.

Projectontwikkeling – Als ontwikkelaar of medeontwikkelaar van een site loopt u erg veel risico in de precontractuele fase. Als juridische partner helpen we u om de juiste modaliteiten aan uw deals te hechten zodat u volop kunt ondernemen.

Bouwovereenkomsten – Verkoop op plan, verhuur, contractuele aansprakelijkheden van partners in het proces, vastgoedvennootschappen, … al die juridische constructies vereisen een stevige contractuele basis.

Vastgoedtransacties Vestiging, beëindiging en overdracht van zakelijke en andere rechten (verkoop, erfpacht, concessie,…), onderhandeling, redactie contracten, due diligence, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk

Publiek en bestuursrecht Wij loodsen u doorheen alle bestuursrechtelijke aspecten aan vastgoedontwikkeling in alle sectoren:  overheidsopdrachten, omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu (m.i.v. bodemverontreiniging),  vergunningen,…), onteigeningsrecht, publiek-private samenwerking,…

Litige In geval van betwistingen, staan wij u bij in alle administratieve en gerechtelijke procedures (Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, gewone rechtbanken,…)

Contacteer ons nu voor:

 • Projectontwikkeling
 • Bouwovereenkomsten
 • Mede-eigendom
 • Vereniging van mede-eigenaar
 • Huur, koop, leasing, erfpacht, …
 • Zekerheden en hypotheken
 • Overheidsopdrachten
 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke planning
 • Vergunningen
 • Stedenbouw
 • Milieu (o.a. bodemverontreiniging)
 • Onteigeningsrecht
 • Publiek-private samenwerking

Blijf op de hoogte