Home

IR Global - Insolventie

Lige Advocaten heeft sinds jaar en dag een bijzonder actieve en toonaangevende insolventiepraktijk. Omdat wij steevast geloven in continue professionalisering en specialisering, zijn wij sinds kort de exclusieve strategische partner voor insolventie in België van IR Global.

IR Global is een globaal netwerk van gespecialiseerde dienstverleners met als doel het verschaffen van kwalitatief advies. In een veranderende wereld van deeleconomieën is de archaïsche professionele dienstverleningsfirma voorbijgestreefd. De samenwerking van Lige Advocaten en IR Global biedt hierop een kosten-efficiënt, transparant en flexibel antwoord.

Ook het nieuwe wetboek Insolventierecht dat vanaf 1 mei van kracht gaat in België voorziet in een belangrijke harmonisering wat het Europese Insolventierecht betreft. Door deze strategische samenwerking met IR Global zal Lige Advocaten nog meer dan voorheen haar klanten kunnen adviseren en haar belangrijke curatorenactiviteit kunnen ondersteunen. Door dit lidmaatschap zal Lige Advocaten cliënten-ondernemers doelgericht grensoverschrijdend bijstaan binnen de volledige insolventierechtelijke materie.

IR Global
Lige Advocaten
Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte