Home

Neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige

In deze annotatie gaat Tom Toremans in op de gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige op de saisine van de rechter.

De geannoteerde beslissingen illustreren hoe rechters ook na neerlegging van het eindverslag geregeld moeten tussenkomen in discussies over de juiste of volledige uitvoering van een gerechtelijk deskundigenonderzoek. In de beschikking van 21 juni 2019 geeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kort geding, na de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige, die zij eerder zelf aanstelde, een bijkomende beschikking waarin ze dezelfde deskundige opdroeg zijn opdracht volledig uit te voeren. Deze beschikking werd gegeven in een tussengeschil, opgeroepen op grond van artikel 973, § 2 Ger.W. nadat een partij had aangegeven dat de deskundige zijn opdracht niet volledig had uitgevoerd.

In het dossier dat heeft geleid tot het cassatiearrest van 3 mei 2019 had de deskundige opmerkingen van bepaalde partijen niet beantwoord omdat deze te laat werden overgemaakt. De rechter oordeelde dat de deskundige deze alsnog moest beantwoorden.

Deze twee beslissingen bieden een uitstekende gelegenheid stil te staan bij de manier waarop dit soort van problemen naar geldend recht bij de rechter moet worden aangebracht.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte