Home

Tijdig starten van GRP is cruciaal voor succesvolle herstructurering

Wanneer een onderneming in moeilijkheden komt, is het tijdig starten van een procedure van gerechtelijke reorganisatie (bescherming en herstructurering) doorslaggevend voor een succesvol eindresultaat.

Ons land neemt dezer dagen uitzonderlijke maatregelen. Maatregelen die absoluut noodzakelijk zijn om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Die maatregelen hebben een enorme impact op ons dagelijkse leven. Maar ze raken ook vele bedrijven in het hart van hun economische activiteit.

Het zal voor veel ondernemers een enorme uitdaging worden om de continuïteit van hun onderneming te verzekeren. Als het voortbestaan van een onderneming in gevaar dreigt te komen kan men beroep doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP, de vroegere WCO of Wet Continuïteit Ondernemingen). Deze procedure geeft ondernemingen in financiële of dreigende financiële moeilijkheden de kans om deze uitdagende periode te overbruggen en een faillissement te vermijden. Er wordt een luwte gecreëerd waardoor er gewerkt kan worden aan een herstelplan.

Een belangrijk effect van de procedure van gerechtelijke reorganisatie is de bescherming tegen schuldeisers. Er wordt een periode van opschorting toegekend zodat (oude) schulden voor een beperkte tijd niet moeten worden betaald. Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie procedure kan er geen beslag gelegd worden en kan het betrokken bedrijf niet failliet worden verklaard.

Nog belangrijker is uiteraard het uit te werken herstelplan. Het herstelplan kan voorzien in een afbetaling van de schulden, verspreid over een periode van 5 jaar, en ook in een vermindering van schulden. Een herstelplan zal ook de plannen van gezondmaking beschrijven. Gedurende de procedure behouden aandeelhouder(s) en bestuurder(s) de volledige controle over hun onderneming, dit in tegenstelling tot een faillissement.

Het recent aangekondigd moratorium op faillissementen is geen gezondmaking van ondernemingen en dus slechts een tijdelijke maatregel zonder echte herstructurering. Deze maatregel verdient lof maar brengt geen structurele oplossing.

Hoe vroeger een onderneming met moeilijkheden kan herstructureren, hoe groter de kans is op succes. Het is dus van cruciaal belang dat er tijdig actie wordt ondernomen en dat de procedure wordt opgestart.

Agio Law heeft zeer veel expertise in huis om ondernemingen doorheen de procedure van gerechtelijke organisatie te begeleiden en dit zowel op juridisch, financieel als bedrijfseconomisch vlak.

In samenwerking met de partners van Agio Law: Agio Capital, Agio Finance en het WCO Huis kan er ook gezorgd worden voor het zoeken naar investeerders, het voeren van boekhouding en zelfs het inzetten van ervaren (crisis) managers.

In tijden van crisis zijn alle talenten en bijzondere inzet nodig.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte