Home

Update: tijdelijke werkloosheid als gevolge van het coronavirus

De regering heeft een nieuwe procedure ingevoerd voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus.

Vorige week bezorgde Agio u al een aantal “do's en dont's” voor werkgevers en werknemers tijdens de coronacrisis.

De overheid zat intussen niet stil. Om werkgevers en hun sociale secretariaten te ondersteunen, heeft de regering een nieuwe procedure ingevoerd voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronamaatregelen.

De bestaande aanvraagprocedures waren te omslachtig om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen waarmee onze bedrijven momenteel worden geconfronteerd. De regering vervangt nu de verschillende bestaande stelsels door één procedure die elektronisch verloopt.

Er zal bij de behandeling van de  aanvragen voor tijdelijke werkloosheid geen onderscheid meer worden gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische reden. De procedure zal dezelfde zijn voor arbeiders en bedienden.  Een erkenning als bedrijf in moeilijkheden is niet langer nodig, maar wij adviseren werkgevers om toch een dossier bij te houden waaruit blijkt dat zij een beroep moeten doen op de tijdelijke werkloosheid.

Daarnaast worden de werkloosheidsuitkeringen per dag verhoogd en wordt het toepassingsgebied van de werkloosheid uitgebreid. De RVA betaalt het dagelijks supplement dat voordien door de werkgevers moest worden betaald.

De RVA heeft een gedetailleerde instructie uitgebracht waarin de voorwaarden en administratieve formaliteiten zijn vastgelegd.

De regels veranderen elke dag, maar wij volgen de situatie op de voet om u steeds het meest actuele advies te kunnen verlenen.  

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte