Home

Elise Verbruggen

e.verbruggen@agio.legal

Elise Verbruggen behaalde haar Master Rechten aan de Universiteit Antwerpen na de opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te hebben voltooid. Tijdens haar bachelor studeerde zij eveneens aan IUT 2 Université Grenoble Alpes (Frankrijk) en liep zij stage bij de Magistrate Court Brikama (Gambia). Tijdens haar opleiding focuste zij zich voornamelijk op het burgerlijk recht en het publiek recht. Zij trad vervolgens toe tot de Antwerpse balie in 2022. Sinds september 2022 is Elise werkzaam bij Agio Legal, waar zij zich voornamelijk toelegt op alle aspecten van het publiek- en bestuursrecht (omgevingsrecht, Decreet lokaal bestuur, onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidscontracten, publiek-private samenwerking, domeinrecht, concessies, overheidsopdrachten, energierecht…) en (publieke en private) bouwdossiers. Zij staat zowel ondernemingen, overheden als particulieren bij.

Blijf op de hoogte