Home

Katrien Crauwels

Antwerpen - Berchem
kc@agio.legal

Expertise

Katrien Crauwels legt zich toe op arbeidsrelaties en tewerkstelling in de meest ruime zin, of het nu is als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Zij heeft een ruime ervaring opgebouwd in het collectief arbeidsrecht (o.m. collectief ontslag, bedrijfsovernames, herstructurering,..), het individueel arbeidsrecht (ontslagdossiers, loonbetwistingen, schijnzelfstandigheid, managementovereenkomsten,..) en vragen en betwistingen omtrent sociale zekerheid (RSZ, sociaal statuut zelfstandigen, …). Daarnaast adviseert en vertegenwoordigt zij regelmatig administratieve overheden en ambtenaren over het administratief statuut en tuchtzaken. Ten slotte heeft Katrien een bijzondere interesse voor het gezondheidsrecht.
 
Opleiding en ervaring

Katrien Crauwels behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij volgde nadien nog met succes een aantal aanvullende opleidingen, waaronder: een master in het Ondernemingsrecht (Universiteit Antwerpen), een postgraduaat HR Management (EHSAL Management School), een opleiding “Sociale bemiddeling, arbeidsconflicten in organisaties” (KUL/KH Leuven), en een postgraduaat Gezondheidsrecht (Universiteit Antwerpen).
 
Na haar studies startte Katrien haar carrière aan de Antwerpse balie bij het kantoor Van Goethem Advocaten. Sinds 2019 is zij actief bij Agio. Katrien speelt een actieve rol in de balie. Zij was bestuurslid, ondervoorzitter en vervolgens voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de balie Antwerpen. Ze werd meermaals verkozen als lid van de raad van de Orde en afgevaardigde in de Orde van Vlaamse balies (OVB). Vanaf september 2021 is zij adjunct-stafhouder van de afdeling Antwerpen, balie Provincie Antwerpen.

Blijf op de hoogte