Home

Michael Faure

Antwerpen - Berchem
mf@agio.legal

Sedert 1988 is Michael Faure verbonden aan verschillende academische instellingen in Nederland. Eerst halftijds als universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Straf- en Strafprocesrecht van de Rijksuniversiteit Leiden, nadien (sedert 1 september 1991) als hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht en directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Sinds 1 februari 2008 is hij daarenboven ook halftijds verbonden als hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Verdere academische rollen

  • Hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan de Universiteit Maastricht (voltijds sedert 1991 – halftijds sedert 2008).
  • Academisch directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.
  • Hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Naast zijn academische activiteiten oefent hij zijn werkzaamheden als advocaat uit en pleit hij nog steeds zaken binnen zijn specialisatie, het milieustrafrecht. Op praktisch vlak wordt vaak samengewerkt met meester Koen Clonen, die met zijn team praktische bijstand en ondersteuning verleent in vele van de milieurechtelijke dossiers.

Opleiding

Michael behaalde een Licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instelling te Antwerpen. Naast zijn rechtenstudies verdiepte hij zich ook in de Criminologie aan het Rijksuniversiteit te Gent. Aan de University of Chicago Law School (Fellowship of the Belgian, American, Educational Foundation) behaalde hij een Master of Laws in 1984-1985. Tevens werd Michael Doctor in de Rechten aan de Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau.

Meer informatie

https://www.maastrichtuniversity.nl/michael.faure
http://www.michaelfaure.be

Blijf op de hoogte