Home

Samuel Van Reeth

s.vanreeth@agio.legal

Samuel Van Reeth startte als paralegal in januari 2022 bij Agio legal. In 2022 studeerde hij af aan de Universiteit Antwerpen en is sindsdien werkzaam als advocaat bij Agio Legal. Binnen Agio Legal concentreert hij zich op vastgoedontwikkeling waarbij de aspecten van zowel het publiek als het privaat bouwrecht aan bod komen. Het gaat daarbij onder meer over onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, PPS, ... met in het bijzonder het omgevingsrecht. Gelet op zijn uitgebreide masterthesis is Samuel thuis in de specifieke materie van (gebruiksrechten op) het publiek domein. Hij adviseert en begeleidt ondernemingen, overheden en particulieren bij het opstellen van contracten, onderhandelingen, het voeren van procedures,...

Blijf op de hoogte